VI razred Matematika

                  PRELISTAJ    PORUČI

Zbirka Znam za više Matematika 6

Autorke: Milica Vajukić, Ružica Pavlićević

Stručni konsultant: prof. dr Branislav Popović

 U potpunosti odgovara  planu i programu za nastavni predmet Matematika za šesti razred osnovne škole.

Pomaže učenicima u napredovanju i učenju matematike i na zanimljiv način ih vodi ka znanju za bolju ocenu. Da bi napredovanje bilo brže, a rešavanje zadataka lakše, na početku svake nastavne jedinice dati su primeri i razni crteži koji podsećaju učenike na najvažnija pravila i postupke koje su naučili na času. Na taj način mogu uspešno i samostalno da rešavaju zadatke.

Nakon uvodnih napomena nalaze se zadaci koji su poređani po težini. Ukoliko učenici urade sve zadatke iz zbirke, uvežbaće ono što su već naučili, ali i uočiti nešto što su propustili tokom učenja.

Rešenja na kraju zbirke učenicima služe da provere svoj rad.

 Zbirka "Znam za više" - Matematika 6 sadrži:

·         88 strana

·         5 poglavlja

·         290 vežbi

·         8 testova

·         50 primera