Matematika

               PRELISTAJ      PORUČI

Zbirka Znam za više Matematika 7

Autorke: Milica Vajukić, Ružica Pavlićević

Stručni konsultant: prof. dr Branislav Popović

 

Zbirka Znam za više Matematika 7 je zbirka za dodatno vežbanje pomoću kojeg će učenici gradivo sedmog razreda lakše savladati. Sadržaj zbirke u potpunosti prati nastavni Plan i program za sedmi razred osnovne škole.

Na početku svake nastavne jedinice nalaze se definicije, formule i uputstva koja pomažu učenicima da lakše savladaju gradivo. Posle uvodnih napomena slede primeri rešenih zadataka koji učenicima objašnjavaju postupak rešavanja odeređenih zadataka.

Zadaci za vežbanje poređani sup o težini, a na kraju svake oblasti nalazi se test za proveru stečenog znanja. Svi zadaci u testovima su bodovani, a kraju zbirke nalaze se rešenja zadataka, tako da učenici mogu da provere koliko su uspešno uradili test I da li je potrebno dodatno obnavljanje gradiva i vežbanje.

 

Zbirka Znam za više - Matematika 7 ima:

·         88 strana

·         7 poglavlja

·         77 primera

·         8 testova

·         390 vežbi