VIII razred ZNAM ZA MATURU Srpski jezik

PORUČI

ZNAM ZA MATURU - SRPSKI JEZIK

 

Autori: Mirjana Dudvarski, Julijana Bradić, Biljana Knežević

Stručni konsultant: dr Zona Mrkalj

Ilustracije: arhiva Izdavačke kuće Klett d.o.o.


425 zadataka koji se nalaze u ovoj zbirci pomoći će ti da bolje razumeš sve zadatke koji će se naći na završnom ispitu iz srpskog jezika jer su pravljeni po istom modelu kao i zadaci sa kojima ćeš se susresti na maloj maturi.

Zbirka sadrži 96 standarda, raspoređenih po nivoima znanja (osnovni, srednji i napredni) sa zadacima koji  se odnose na četiri oblasti: veština čitanja i razumevanje pročitanog, pisano izražavanje, gramatika (sa leksikom i književnim jezikom) i književnost.

 

Celovito znanje je moguće proveriti u delu zbirke pod nazivom Testovi gde ćeš rešavati zadatke iz sva tri nivoa znanja i svih oblasti nalik onima koje ćeš sresti na maturskom ispitu. Sva rešenja vežbanja i testova kao i bodovanje svih odgovora možeš pronaći na kraju priručnika.

Zbirka iz srpskog jezika sadrži  425 zadataka, naravno sa rešenjima, testovima koji su bodovani i na osnovu kojih  može da se proveri nivo znanja.Možda je suviše ali  zbirka sadrži 96 standarda, 3 nivo znanja i 4 oblasti:

-    Veštinja čitanja i razumevanje pročitanog

-    Pisano izražavanje

-    Gramatiku

-    Književnost