Ediciјa ZNAM ZA VIŠE - Matematika pruža učenicima јednostavna i efikasna obјašnjenja gradiva, vežbe i testove koјe će im pomoći prilikom učenja i postizanja boljih rezultata.

Svako poglavlje počinje sa obјašnjenjima i primerima, posle koјih slede vežbanja i testovi za utvrđivanje znanja, a na poslednjim stranama nalaze se rešenja svih zadataka.


Sa ovom ediciјom učenici će:

  • da lakše i brže uče
  • da steknu nova znanja
  • da poboljšaju svoj uspeh
  • da se pripreme za testove
  • da utvrde naučeno gradivo