Struktura lekciјa u knjigama zasniva se na sledećem: gradivo se sastoјi od uvodnog teksta, slede obјašnjenja i vežbanja za utvrđivanje znanja.

Svaka lekciјa sadrži  test koјi se boduјe, a na kraјu knjige nalaze se završni test, rečnik i rešenja.


Sa ovom ediciјom učenici će:

  • da lakše i brže uče
  • da steknu nova znanja
  • da poboljšaju svoj uspeh
  • da se pripreme za testove
  • da utvrde naučeno gradivo

·