Opšti uslovi korišćenja sajta

Poštovani korisnici, kada pristupate i koristite ovaj veb sajt, obavezujete se da ćete postupati u skladu sa Uslovima korišćenja koji su navedeni u nastavku, kao i da ćete poštovati sve relevantne zakonske regulative koje se odnose na ovu oblast.
Vlasnik ima pravo da po sopstvenom nahođenju izmeni delove ili ceo veb sajt, kao i Opšteuslove korišćenja, a da prethodno ne obavesti korisnike. Preporučujemo da prilikom svake sledeće posete ovom sajtu ponovno pročitate uslove korišćenja kako biste bili u toku sa mogućim izmenama koje su u međuvremenu nastale.
Korišćenjem sajta, bez ograničenja prihvatate ove Uslove korišćenja, a ukoliko ih ne prihvatate, molimo Vas da napustite sajt.

Prava intelektualne svojine

Ovaj veb sajt, uključujući sve tekstove, logotipe, grafike, fotografije, audio i video zapise i ostali materijal na ovom sajtu (u daljem tekstu „Sadržaj“), podleže zaštiti autorskih prava i vlasništvo su autora i vlasnika ove stranice ili su na sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.
Vlasnik sajta zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na sajtu.
Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvenim mrežama ili štampanje stranica sa sajta u svrhu informisanja i obrazovanja.
Dozvoljeno je korišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili obrazovne svrhe uz precizno navođenje ovog veb sajta kao izvora podataka.
Zabranjeno je modifikovanje, reprodukcija, kopiranje, objavljivanje i prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole vlasnika sajta.
Vlasnik sajta će zaštiti svoja autorska prava i prava intelektualne svojine, i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Upotreba veb sajta i garancije

Sadržaj na ovom veb sajtu može sadržati netačne podatke ili tipografske greške. Informacije dostupne na ovom sajtu imaju za cilj da vam predstave usluge koje nudimo, ali ne garantujemo da su potpune, aktuelne ili precizne, bez obzira na to da li je to izričito navedeno ili ne.
Vlasnik stranice zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni sadržaj bez prethodne najave i nije u obavezi da redovno ažurira sadržaj i usluge na ovom sajtu niti da obezbedi eventualne ispravke ili dopune. Zbog toga Vas molimo da imate u vidu da informacije, iako su bile tačne u trenutku objavljivanja, vremenom mogu postati zastarele.

Vlasnik sajta ne garantuje da će sajt neprekidno funkcionisati ili da je veb sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom veb sajtu ne treba tumačiti kao smernice za donošenje odluka u bilo kom kontekstu.Savetujemo Vam da detaljno proverite sve informacije koje pronađete na ovom sajtu pre nego što ih upotrebite. Ako vam je potrebna dodatna informacija ili pojašnjenje u vezi sa uslugama koje nudimo, slobodno nas kontaktirajte direktno putem telefona, kontakt forme ili e-mail adrese dostupnih na sajtu.

Izuzeće od odgovornosti

Ovaj veb sajt koristite na sopstveni rizik.
Ni vlasnik ovog veb sajta, niti bilo koja treća strana koja je doprinela kreiranju, izradi ili distribuciji sadržaja, ne snose odgovornost za ikakve direktne ili indirektne posledice, štetu, izdatke, gubitke ili povrede koje mogu proizaći iz pristupanja ovom sajtu ili njegovog korišćenja, kao i iz oslanjanja na informacije koje su na sajtu prikazane, uključujući i situacije kada postoji nemogućnost pristupa ili korišćenja sajta.
Vlasnik ove veb stranice ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak koji može nastati usled mogućih virusa koji bi mogli zarazili Vaše računarske sisteme ili drugu imovinu, prilikom korišćenja, pristupanja ili preuzimanja materijala sa ovog sajta. Ako se odlučite da preuzmete neki sadržaj ili sačuvate informacije na vašem računaru, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Veb sajtovi trećih lica

Na ovom veb sajtu mogu se naći linkovi ka drugim veb sajtovima, koji nisu u vlasništvu autora i vlasnika ovog sajta. Ti linkovi su postavljeni sa ciljem da Vam omoguće pristup dodatnim informacijama. Vlasnik ovog sajta ne kontroliše i ne snosi odgovornost za funkcionisanje, sadržaj, politike privatnosti ili bezbednosne mere tih sajtova. Takođe, vlasnik ovog sajta ne kontoliše sadržaje, proizvode ili usluge koji su dostupni na tim sajtovima. Kada pristupate tim sajtovima koristeći linkove sa ovog sajta, to radite na sopstvenu odgovornost i vlastiti rizik, bez saglasnosti vlasnika ovog sajta.

Dodatne informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate i Politiku privatnosti koja se nalazi na našem sajtu.