Prijavite svoje dete na besplatno TESTIRANJE!

UPOZNAJTE se sa našim jedinstvenim programima!

^

Testiranje je odlična prilika da saznate više o sposobnostima i interesovanjima Vašeg deteta.

^

Na osnovu rezultata testa, preporučićemo idealan nastavni program koji će unaprediti veštine, inteligenciju i potencijal Vašeg deteta, pružajući mu mogućnost za uspešno školovanje i celokupan razvoj.

^

Za prijavu deteta, molimo Vas da popunite sledeći formular kako biste nam pružili potrebne informacije. Prilikom prijave obavezno naznačite koji je grad u pitanju: Beograd ili Čačak.

^

Pozovite nas!

Prijava za testiranje

9 + 2 =