Kako naša škola doprinosi predškolskom obrazovanju?

jul 24, 2023 | Korisne informacije | 0 Komentara

 

U našoj školi ZNAM ZA VIŠE, posvećeni smo detaljnoj pripremi dece za polazak u školu, kroz pažljivo osmišljene obrazovne aktivnosti. Naš pristup obuhvata angažovanje stručnih predavača, implementaciju inovativnih didaktičkih materijala i ostvarivanje bliske saradnje sa roditeljima:

Individualni pristup: Svesni smo da se svako dete razlikuje po emocionalnoj i socijalnoj zrelosti, intelektualnim sposobnostima i interesovanjima. Obezbeđujemo individualni pristup svakom detetu i nudimo programe koji su u skladu sa njihovim jedinstvenim potrebama, sposobnostima i interesovanjima, kako bi svako dete ostvarilo svoj puni potencijal.

Iskusni predavači i originalni materijali: Naši iskusni predavači koriste originalne radne sveske, metode i vežbe, uz specijalizovane didaktičke materijale kao što su Cuisenaire štapići, Numicon table, logički blokovi, aritmetičke domine i slagalice. Stvaramo dinamično i interaktivno okruženje koje omogućava svakom detetu da efikasno savlada novo gradivo.

Savremeno opremljen prostor i rad u manjim grupama: Školski prostor je savremeno opremljen, a rad u manjim grupama, sa najviše šest polaznika, omogućava kvalitetniju interakciju i pristup svakom detetu.

Razvoj osnovnih veština kroz igru: Program se fokusira na usvajanje osnovnih matematičkih pojmova kroz igru i očigledne primere, obradu glasova i slova, učenje pisanja, izgradnju tehnike početnog čitanja i razumevanja pročitanog, kao i sticanje radnih navika i osamostaljivanje.

Podrška emocionalnom i socijalnom razvoju: Naša misija uključuje razvijanje emocionalne inteligencije, podsticanje pozitivnih osećanja i vrednosti, kao što su ljubav prema učenju, urednost i takmičarski duh. Pored toga, podstičemo razvoj socijalnih veština i samopouzdanja.

Tri obrazovna nivoa pripreme: Znajući da se potrebe i sposobnosti dece razvijaju kako rastu, ponudili smo tri različita nivoa programa pripreme za polazak u školu, koji su prilagođeni različitim uzrastima. Programi su osmišljeni tako da postaju zahtevniji, obimniji i ozbiljniji kako deca rastu. Takođe, uzimamo u obzir da li dete upisuje prvu ili drugu godinu školovanja kod nas, i prilagođavamo program u skladu s tim, kako bismo osigurali da svako dete dobije odgovarajuću podršku i zadatke koji su u skladu sa njegovim mogućnostima.

Izuzetna saradnja sa roditeljima: Održavamo otvorenu i iskrenu komunikaciju sa roditeljima. Posle svakog časa obaveštavamo roditelje o odrađenim aktivnostima, domaćim zadacima i eventualnim izazovima sa kojima smo se suočili. Pružamo potpunu podršku roditeljima i odgovaramo na sva njihova pitanja, tako da su roditelji informisani o napretku svoje dece i načinima na koje mogu pomoći u ovom ranom i osetljivom periodu razvoja. Naš zajednički cilj je da stvorimo prijatno i stimulativno okruženje koje će omogućiti svakom detetu da razvija veštine i znanja neophodna za uspešan polazak u prvi razred.

Misija naše škole se ogleda u pružanju kvalitetnog predškolskog obrazovanja, gde sa strpljenjem i ljubavlju postavljamo temelje za svetlu budućnost svakog našeg učenika. Uvereni smo da ulaganje u rano obrazovanje donosi neprocenjive i dugoročne rezultate.

 

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *