U životu svakog čoveka govorna kultura ima izuzetno važnu ulogu i veliki značaj. Kada govorimo o jezičkoj kulturi, ne mislimo samo na pravilnu upotrebu gramatike, već i na šire znanje i dubinu izražavanja. Naš zadatak je da negujemo srpski jezik i govornu kulturu,...

opširnije